Platteland – Landbouw

De land- en tuinbouw is een belangrijke economische sector binnen Oost-Vlaanderen en speelt een onvervangbare rol als economische drager en beheerder van het landschap en de leefomgeving. Open Vld wil voor een beleid gaan dat garant staat voor duurzame, toekomstgerichte land- en tuinbouwbedrijven. We willen een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol spelen in de verbreding van de land- en tuinbouw en in de imago-ondersteuning.

– De vele land- en tuinbouwbedrijven verdienen een betere ondersteuning, te beginnen bij een minimalisering van de administratieve lasten. We denken ook aan de uitbouw van een degelijke dienstverlening voor de land- en tuinbouwers, met een professioneel uitgebouwde helpdesk.

– Open Vld wil een coördinerende rol spelen in de samenwerking met andere actoren en sectoren om te komen tot innovatie en multifunctionele landbouw. We willen de landbouwers begeleiden en ondersteuning bieden voor de teelt van nieuwe producten en focussen op een praktijkgericht landbouwbeleid.

– We gaan voluit voor landbouwverbreding, zoals hoevetoerisme, zorgboerderijen, korte keten en bio landbouw, waarbij de kwaliteit primeert.

– De werking van de vzw RATO moet verder uitgebouwd en gepromoot worden, zodat alle gemeenten er gebruik van kunnen maken. Open Vld wil een verdere uitbouw van de bestrijding van de invasieve exoten of overlastsoorten: deze komen van nature niet in onze provincie voor. Ze brengen onze biodiversiteit in gevaar doordat ze zich snel verspreiden.