Toerisme – Recreatie

Het is duidelijk dat Toerisme en Recreatie via een geïntegreerd beleid ontwikkeld moeten worden, waarbij de regio beter gevalideerd wordt en nauw aansluit bij de steden en gemeenten.

– Open Vld kiest voor het behoud van de open ruimte. Opportuniteiten waarbij provinciale domeinen uitgebouwd kunnen worden, dienen volop benut te worden.

Elk domein van de provincie heeft een eigen DNA en sterke punten, die volgens Open Vld nog beter uitgespeeld kunnen en moeten worden.

– Open VLD zal erop toezien dat de laatste fasen van de plannen voor de 18-holes van Golf Puyenbroeck effectief gerealiseerd zullen worden.

– Onze partij zal inzetten op de optimale promotie van al onze domeinen zodat ze meer in de picture komen en een grotere bekendheid verwerven.

– Open Vld wil per domein een masterplan laten opstellen, met als doel dit beter te integreren in de streek en de omliggende gemeenten. Zo kan het domein ook een aanvulling zijn van het recreatieve aanbod in deze gemeenten.

– Voor ons moet alle sportinfrastructuur op deze domeinen een bovenlokaal karakter hebben. Nieuwe infrastructuur moet duurzaam (ecologische bouw) zijn en inspelen op actuele trends (bijvoorbeeld sporten in de natuur, avonturenparken voor jongeren en lifetime sporten), zodat mensen gezond kunnen bewegen.

– Open Vld wil dat de provincie investeert in de ontwikkeling van verblijfsrecreatie in de buurt van de domeinen of, nog beter, dit faciliteert.

– Voor de ontwikkeling van de domeinen, de sportinfrastructuur, de aangeboden activiteiten en de verblijfsrecreatie kiest Open Vld voor een PPS-structuur (publiek-private samenwerking).

– Wij willen aandacht voor het veiligheidsaspect van onze domeinen, met onder andere investeringen in goede verlichting en camerabeveiliging als prioriteiten.

– Open Vld pleit voor een clustering van natuurbeleving (domeinen) en cultuurbeleving (kunststeden), gekoppeld aan een educatieve hefboom als aantrekkingspool, om het toerisme in onze regio te bevorderen.

– We willen dat er in het buitenland maximaal ingezet wordt op de promotie van onze provincie als toeristische trekpleister.

– Open Vld zet in op promotie van de regio met meer aandacht voor de economische troeven van Oost-Vlaanderen.

– We ijveren ervoor om het voormalige militaire domein Westakkers deels te ontwikkelen als kmo-zone en deels als recreatiegebied.

– Als antwoord op het toenemende ruitertoerisme, wil Open Vld ruimte creëren voor de verdere ontwikkeling van routes en ruiterpaden met een knooppuntenroutesysteem. Een kwalitatief ruiterpad met zorg en aandacht voor de garantie voor de veiligheid van de andere recreanten die deze paden kruisen. Ruiter en dier kunnen zo op een ontspannen manier hun paardensport uitoefenen in de beschikbare recreatiegebieden.