Onderwijs

Zonder opwaartse sociale mobiliteit is een vrije samenleving dode letter. Daarom is onderwijs voor Open Vld een topprioriteit. Het moet talent detecteren en het beste uit iedereen halen. Elk kind heeft recht op een goede en bereikbare school naar keuze. Zowel infrastructuur, lesmethode als wat je moet kennen en kunnen dient de moderne, digitale wereld te weerspiegelen.

– Open Vld wil dat de provincie voor de beroepsopleidingen zelf de samenwerking met de privésector activeert.

– Voor Open Vld kan de provincie voor het beroeps, technisch, buitengewoon- en volwassenonderwijs verder de rol van inrichtende macht opnemen. Efficiëntieverhoging door onder andere schaalvergroting, staan daarbij voorop.

– Open Vld wil zich meer richten op het flankerend onderwijsbeleid. Hiervoor gaan we een nieuwe, sector- en netoverschrijdende dimensie toevoegen en werk maken van één algemeen directeur. Deze ontwikkelt een beleid samen met de verschillende directies van de scholen, vertrekkend van een omgevingsanalyse en een visie op de lokale problematiek. Zo mogelijk wordt een platform gecreëerd waarin de scholen van alle netten vertegenwoordigd zijn. Op deze manier ontwikkelen we een integraal lokaal of ‘algemeen’ onderwijsbeleid.

– Binnen Open Vld willen we scholen extra ondersteunen in het uitwerken van projecten binnen de scholen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het aanleggen van een groentetuin. Hiervoor doen we beroep op het flankerend onderwijsbeleid.

– Open Vld pleit ervoor om scholen meer in te bedden in de lokale gemeenschap en, in samenspraak met de omgeving, breed in te zetten (voor externe verengingen waar nodig). Zo optimaliseer je de gebouwen, zoals de sportinfrastructuur, en is het meer verantwoord om te investeren in nieuwe gebouwen.