Mobiliteit

Geen vrijheid zonder mobiliteit. Iedereen moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Open Vld pleit voor een EN-EN-beleid, waarbij de ene vervoersvorm de mogelijkheid tot de andere niet uitsluit. De inwoners van Oost-Vlaanderen dienen zelf te kunnen bepalen op welke manier ze zich willen verplaatsen. Het Oost-Vlaamse mobiliteitsbeleid moet erop gericht zijn de veiligheid en verkeersleefbaarheid voor alle vervoersvormen te garanderen. Keuzevrijheid staat daarbij centraal, maar ze is niet absoluut: de gezondheid van anderen en de leefomgeving is voor Open Vld de toets die moet worden doorstaan. We investeren in een modern en veilig traject voor fietsers (fietssnelwegen) en voetgangers. We pleiten voor het liberaliseren van bijvoorbeeld het reizigersvervoer: privé-initiatief kan immers sneller, beter en vaak goedkoper inspelen op de mobiliteitsnoden van mensen.

– Open Vld wil mensen verder stimuleren om meer de fiets te nemen of te voet te gaan. Hiervoor kunnen verschillende initiatieven genomen worden, zoals fietssnelwegen verder uitbouwen, fietssnelwegen comfortabel (aan de hand van een geschikte overkapping) en veiliger (met duurzame verlichting) maken, het versoepelen van het normenboek (de vereisten), zodat meer gemeenten fietspaden kunnen aanleggen.

– Open Vld blijft pleiten voor een dialoog met de partners van het openbaar vervoer (zie economie).

– Onze partij wil werkgevers stimuleren tot de aankoop van elektrische fietsen.

– We ijveren ervoor om bedrijven, overheden en burgers verder aan te sporen om gebruik te maken van autodelen, fietsdelen, carpooldiensten en andere vormen van gedeelde mobiliteit.

– Open Vld wil meer inzetten op transport via onze wateren en het spoor (zie ruimtelijke ordening).