Ondersteuning gemeenten

Beperkte middelen, technologie met schijnbaar onbegrensde mogelijkheden en een snel evoluerend verwachtingspatroon inzake openbare dienstverlening stellen de uitdagingen voor lokale besturen scherp. Deze besturen hebben nood aan een samenwerkingspartner die hen ondersteunt. De provincie kan en moet deze rol opnemen. Een groeiend aantal Oost-Vlaamse lokale besturen ervaren de intermediaire en coördinerende rol van de provincie immers als een unieke meerwaarde!

– Wat digitale archivering betreft zou er (meer) personeel ter beschikking kunnen gesteld worden aan de gemeenten. Ook de ontwikkeling van een softwareplatform zou een uniforme aanpak garanderen.

– Inzake ICT dient er volgens Open Vld ook ondersteuning geboden te worden aan de gemeenten die een fusietraject zijn opgestart.

– Er is nood aan een toenemende focus op het uitschrijven van een ICT-strategie op vraag van de lokale besturen.

– Open Vld streeft naar een gebiedsdekkende werking van onze dienstverlening aan de gemeenten op het vlak van informatieveiligheid, ICT, GIS en digitale archivering.

– EGov dient in de toekomst de rol van facilitator ten volle op te nemen ter bevordering van de samenwerking tussen lokale besturen onderling, lokale besturen en andere overheidsniveau’s, lokale besturen en de commerciële sector.

– Open Vld wil de aangeboden ondersteuning aan de gemeenten in het kader van het milieucontract uitbreiden. Dit laat de gemeenten toe grotere projecten te financieren dankzij aanzienlijke kortingen op laboratoriumonderzoeken, metingen e.d..

– We willen voldoende en helder communiceren over de ondersteuning die de provincie aan de steden en gemeenten kan bieden. Men is zich nog steeds onvoldoende bewust van het ruime aanbod en de diverse mogelijkheden. Om deze doelstelling te realiseren, kan er een infoloket in het leven geroepen worden.

– Om in te spelen op de toenemende vraag vanuit de gemeenten pleit Open Vld voor een flexibele uitbouw van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie-cel.